002cc全讯开户送白菜齐发电子官网(中国)科技有限公司

发布时间:2024-01-24 浏览量:

  上海家电维修报修中心于2014年4月4日在新荣区工商注册,业务经理邓健,我公司的办公地址设在新荣区002cc全讯开户送白菜,如果您对我们的产品服务有兴趣,请在线留言或者拨打我们的电话十大网投正规信誉官网下载。考察、◆。

  主业:专业从事齐发电子官网,同时也从事上海家电维修报修中心,业务经理邓健,我公司的办公地址设在新荣区,如果您对我们的产品服务有兴趣,请在线留言或者拨打我们的电话。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察。

  主业:专业从事齐发电子官网,同时也从事上海家电维修报修中心,业务经理邓健,我公司的办公地址设在新荣区

            if (!window.jQuery) { document.write(unescape("%3Cscript src='/public/static/common/js/jquery.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); document.write(unescape("%3Cscript type='text/javascript'%3E try{jQuery.noConflict();}catch(e){} %3C/script%3E")); } if (window.jQuery) { (function($){ default_switch(); //简体繁体互换 function default_switch() { var home_lang = getCookie('home_lang'); if (home_lang == '') { home_lang = 'cn'; } if ($.inArray(home_lang, ['zh','cn'])) { var obj = $('#jquerys2t_1573822909'); var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('cn' == isSimplified) { $('body').t2s(); $(obj).text('繁體'); } else if ('zh' == isSimplified) { $('body').s2t(); $(obj).text('简体'); } } } //简体繁体互换 $('#jquerys2t_1573822909').click(function(){ var obj = this; var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('' == isSimplified || 'cn' == isSimplified) { $('body').s2t(); // 简体转繁体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'zh'); $(obj).text('简体'); } else { $('body').t2s(); // 繁体转简体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'cn'); $(obj).text('繁體'); } }); })(jQuery); }